Rehabilitering og gulv i offentlige rom

D: Spesialsystem på PU-herdepolyurethan-basis, PULASTIC material teknologi

Produkt/ systembetegnelse Beskrivelse/montasje Produktnavn/
spesifikk bruksområder
PULASTIC FL Eco Rehabilitering: Skjøtefritt, håndutsparklet PU-herdepolyurethan på bygningssjikt: Facelift eller: Overflaterehabilitering/
”retopping” av gamle og aldersreduserte PULASTIC (og andre PU-flater) overflater med løsemiddelbasert eller vannbasert toppcoating: Bygger 1,5 mm i nominell tykkelse – utlegges direkte på en gammel og nedslipt PULASTIC overflate
     
PULASTIC Solid Line Skjøtefritt, håndutsparklet slitesjikt for andre overflater enn idrett: Klasserom, oppholdsrom, lagerrom, allrom, gardrober. Skole – Aulaer, Bibliotek osv. En rekke farger, ingen sveiseskjøter, ingen løpende overflatebehandling og svært høy slitasjemotstand. Kan også leveres med innlagte farge-chips, s.k. DECO Solidfloor Comfortfloor Acousticfloor Lyddempende
    Tykkelse: 2 mm PU. Karakterestikk: Hard Bruksområder: Lagerrom, korridorer, allrom, kjellerrom osv Tykkelse: 2 mm PU. Karakterestikk: Myk Bruksområder: Klasserom, korridorer og ganger – oppholdsrom, arbeidsrom/
produksjon, allrom
Tykkelse: 4+2 mm – 2 mm skjøtefritt PU-slitelag på en 4 mm gummipad. Akkustik fordelaktig m.h.t. trinnlyd. Bruksområder: Klasserom, gangarelaer/
korridorer, aula-bygg, trimrom osv