PULASTIC syntetisk og fugefrie sportsgulv program

Kriterier for valg – drøfting

Valg av riktig sportsgulv krever kompetanse og detaljkunnskaper rundt begrepet BIOMEKANIKK og på hvilken måte et sportsgulvet skal bygges opp for å imøtekomme en rekke ønsker, funksjoner og krav.

Det finnes en rekke eksempler på at man har valgt feil gulvtype, selv om den tilfredsstiller gjeldende krav. (KUD/EN/EU). Det kan spores til at feil, ufullstendig eller ingen valg av nødvendige kriterier overhodet er benyttet. Oftest blir da eneste valgkriterium: laveste pris.

Slike gulvtyper tilfredsstiller (skal tilfredsstille i spillemiddel finansierte anlegg) fastsatte minimumskrav (!), kfr typisk beskrivelse: «Idrettsgulv ihht KUD’s krav».

Dette gir minimumsløsninger som svært sjelden optimaliserer de krav brukerne bør sette til et biomekanisk godt og funksjonsstabilt idrettsgulv.

Konsekvens: Det blir valgt gulvløsninger som bl.a. kan gi hyppig skadefrekvens på utøverne inkl. fare for senskader, driftsøkonomisk svært dyre gulv med kort levetid før behov for rehabilitering, og gulvløsninger som ikke er optimaliserte basert på brukergrupper og tilhørende bruksbredde. Hvem har gjennomført nødvendige analyser? Hvem har ansvaret?

Viktige kriterier for valg av et miljøvennlig og funksjonskorrekt sportsgulv i en norsk idrettshall.

 • Flerbruks- eller spesialhall. Det vesentlig av hallbygg i Norge bygges som flerbrukshaller, der man står overfor flere særinteresser av tildels ulik art. Uten tilstrekkelig kompetanse, kan man ledes inn i blindsport mht riktig valg.
 • Definer brukergrupper, også utenomidrettslige aktiviteter – gjennom korrekt behovsanalyse.
 • Driftsaspektet: Renhold og kunnskaper rundt hvilke kjemikalier og renholdsmidler som passer til valgt gulvtype.
 • Be om råd hva angår idrettsgulvets samvirke mellom støtdempning og vertikal deformasjon. Moderat og jevnt deformasjonsforløp med tilstrekkelig dempning (må ikke være for høy!) Hvilke løsninger er optimale, basert på idrettsfunksjonalitet, utenom idrettslig bruk og driftsprofil?
 • Valg av et dokumenterbart miljøvennlig idrettsgulvprodukt i et idrettsbygg må ligge høyt på prioriteringslisten.
 • Risikobildet for skader. Det må kunne dokumenteres at det produkt man velger har et lavt skaderisikobilde. (Bl.a. korrekt og varig overflatefriksjon, antikohesjonsbehandlet (TP) og liten til midlere deformasjon). NB! Fare for senskader er også betydelige når feil sportsgulv blir valgt.
 • Økonomi. Man bør fokusere på årskostnader, og legge maksimalt av innsatsmidler i best mulig kvalitet i sportsgulvet, den absolutt viktigste bygningsdel i et idrettsbygg, som i årevis blir trafikkert av tusenvis av mennesker pr. år.

Vårt råd er: Velg rådgivere som har kompetanse mht å beskrive kvalitet, vi kan bistå med dette.

 • Vi har ingeniørbakgrunn og innarbeidet spisskompetanse, samtidig som vi er et rendyrket spesialselskap. Vi leverer og prosjekterer kun idrettsgulv og fokus er på den syntetiske delen av markedet, les: PULASTIC system, som leveres i en rekke forskjellige oppbygninger innen alle sviktversjoner.
 • Kalde og harde sportsgulvflater er ikke å anbefale i anlegg som brukes av barn og ungdom. PULASTIC system er elastiske i overflaten og gummipaden i systemet med definert porevolum gir tilstrekkelig isolasjon mot gulvkulde. PULASTIC system er også tilpasset vannbåren varme. Eksempel: Vårt Boflex PULASTIC 2000 TP HPC – kombielastiske system og punktelastisk versjon: PULASTIC 2000 TP har svært gode varmegjennomgangs- og varme distribusjons egenskaper.
 • Vi har utviklet spesialoppbygninger innen vårt PULASTIC- sportsgulvsortiment for ”gulv på grunn”-konstruksjoner som knytter helse- og sikkerhetsmessige betraktninger og utfordringer sammen med teknisk/økonomisk fordelaktige løsninger.
 • Behovsanalyse omfang aktivitetsoppmerking, fargevalg/kontrastfarge og etablering av korrekte festepunkter for utstyr
 • Restitusjonshastighet og energiopptak?

Design og oppmerking

Vi kan bistå med råd hva angår fargesetting og plan/design oppmerking av anleggets fastlagte aktiviteter. PULASTIC fargekart kan fremlegges.

Sviktgrupper og viktig basisforutsetninger.

Et sportsgulv skal bygges opp med basis i en av 4 definerte sviktversjoner og
dempnings-/deformasjons-grupper:

Av disse er det A,B og C som i de fleste tilfelle blir vurdert i Norge.

Viktig forutsetninger for valg av sports- og flerbruksgulv bør være:

 • Alle produkt skal være produsert og godkjent ihht ISO 14001 – miljørelatert kontroll
 • Utgangspunkt/basis: KUDs publikasjon: Gulv i idrettsbygg, samt de nasjonale minimumskrav – nå også de nye krav i EN 14904 dok.
 • Håndball representerer en stor brukergruppe/nye brukergrupper/utenomidrettslige aktiviteter.
 • Mange nye haller blir knyttet til skolebruk på dagtid – gulv med overflatelastisitet er å foretrekke – enten punktelastisk eller kombielastisk sviktversjon.
 • Gulvet må tåle utenomidrettslig bruk uten behov for tildekning – i mange tilfelle store og varierte mekaniske påkjenninger.
 • Dokumenterbare lave driftskostnader – kfr årskostnader.
 • Leverandør bør være medlem av Norges Håndballforbunds anleggspool. Be oss gjerne om publikasjonen: «Prosessbeskrivelse for treningshaller».
Vi har rådgivende ingeniørbakgrunn og deltar aktivt i den norske komite (Standard Norge)
EU-komite TC 217/W2 som arbeider kontinuerlig for fastsettelse og implementering av EU/EN-normer innen fagfeltet: Idrettsgulv i idrettsbygg. Basis-norm: EN 14904, som etter hvert også i Norge vil bli implementert som gjeldende norm.

Alle PULASTIC-produkt er produsert under de absolutt strengeste kvalitetskontroll- og miljøkrav:
ISO 9001 – produksjonsbasert kontroll
ISO 14001 – miljøbaserte krav og tilpasninger.

Produkter/produktprogram:
PULASTIC sportsgulvprogram
Basis for oppstilling blir:

Utvalg av PULASTIC internasjonalt totalprogram med basis i først og fremst norske flerbruksanlegg og noen spesialløsninger.

Viktig informasjon

I november 2009 ble B.V. DESCOL’s omfattende internasjonale produktprogram lagt inn i et nytt klassifikasjonssystem, oppdelt i 4 klasser/grupper.
Bronse
Sølv
Gull
Platina

Det bestemmende prinsipp er å følge idrettsutøvernes velvære-opplevelse. Med dette som utgangspunkt samler man gulvtyper med tilnærmet samme langstids/belastningsevne og ballrefleksjon under samme klasse.

Samtidig har man endret navnene på produktene, som får et navn som forteller hvilken gruppe de hører hjemme i.

I Norge har vi valgt å gjøre dette enklere. Nedenfor finner du opplistet hvilke produkt vi har valgt å markedsføre med eksisterende og nytt navn, samt hvilke sviktgruppe sportsgulvtypen tilhører: Flatelastisk, punktelastisk eller kombielastisk.

Parallelt vil DESCOL’s nye internasjonale brosjyre være tilgjengelig. Den er faktisk en informativ informasjonsbok om PULASTIC sportsgulvkonsept og har mye nyttig informasjon om sportsgulv generelt, sendes til interesserte på forespørsel.

Vi vil uansett stå til tjeneste med råd og evt forslag til valg av produkt og beskrivelsesforsalg.

Produktene er knyttet opp mot EN 14904, en felles standard for alle EU/EØS-land. Norge er forpliktet til å følge hovedlinjene i standarden og de nasjonale krav som ligger i bunn for spillemiddel finansierte anlegg her i Norge.

Ønskes oversendt produktdata, brosjyrer/info, fargekart, beskrivelsesforslag, kvalitetstester og prøver, ta kontakt med oss!

Kontakt oss