Punktelastisk

A: Sviktversjon/gruppe: Punktelastisk:
Alle produkter kan leveres med vannbasert toppcoating/miljøversjon. Friksjon: Innen normalkrav

Gammelt system/tykkelse Nytt systemnavn ”Produkt line”/Klasse/gruppe Demping Vertikal
deformasjon
Røk- og brannklasse syntetisk oppbygging Tilleggs-opplysning
PULASTIC 2000 TP 5+2 PULASTIC TP Classic Bronze Bfls1 Tykkelse 7 mm
PULASTIC 2000 TP 7+2 PULASTIC TP Classic 90 Eco Bronze 20 % 1,2 mm Bfls1 Tykkelse 9 mm
PULASTIC 2000 TP 9+2 PULASTIC TP Classic 110 Eco Bronze 28 % 1,4 mm Bfls1 Tykkelse 11 mm
PULASTIC 2000 TP 10 +2 PULASTIC TP Pro 120 Silver (=Standard Eco) 30 % 1,6 mm Bfls2 Tykkelse 12 mm
PULASTIC 2000 TP 12+3 PULASTIC TP Pro 150 Silver (=Standard Eco) 35 % 1,8 mm Cfls2 (Bfls2) Tykkelse 15 mm
PULASTIC DG 14+2 PULASTIC TP Pro 165 Silver (=Standard Eco) 49 % 3,7 mm Efls2 Tykkelse 16 mm
Blandingselastisk høykvalitet for definisjon i ”High quality level” :

 

PULASTIC DG Plus 14+3

PULASTIC Pro 180 Comfort Gold (=Standard Eco) 47 % 3,3 mm Bfls2 Tykkelse 17 mm
Spesialgulv for treningssenter:

 

PULASTIC FA 10 mm

PULASTIC GT 100 Performance        
Spesialgulv i s.k. utvidede flerbrukshaller med krav til piggskoresistent, lavfriksjonsflate:

 

PULASTIC SP 12+4

PULASTIC SP 140 Bronze 35 % 2,6 mm   Tykkelse 14 mm
PULASTIC SP TRACK PULASTIC SP TRACK 160 Performance 39 % 2,1 mm   Tykkelse 16 mm